Gastouderbureau Kop van Noord-Holland

In 2020 hebben 37 gastouders gemiddeld 150 kinderen opgevangen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.

Onze gastouders zijn zorgzame mensen met de juiste diploma’s. Zij hebben oog voor wat het kind bezighoudt en stimuleren kinderen in hun ontwikkeling.

Coronamaatregelen en noodopvang

In verband met de coronamaatregelen hebben alle gastouders volgens het aangepaste protocol kinderopvang gewerkt en zelf hun hygiënemaatregelen opgesteld. Daarnaast heeft elke gastouder richtlijnen opgesteld over het halen en brengen van de kinderen en het houden van voldoende afstand tussen volwassenen.

Tijdens de eerste lockdown in maart t/m juni hebben de gastouders noodopvang geboden aan de kinderen van ouders die een cruciaal beroep hebben. Er zijn gemiddeld 100 kinderen opgevangen in deze periode.

Tijdens de 2e lockdown in december, mocht de gastouderopvang in principe openblijven voor alle kinderen, maar met het verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang wanneer zij een cruciaal beroep hebben. Bijna alle ouders hebben gebruik gemaakt van de opvang bij de gastouder tijdens deze lockdown.

Deskundigheidsbevordering

Dit jaar hebben alle gastouders zich weer ingezet voor kwaliteitsverbetering en deskundigheidsbevordering. Zij hebben allemaal een herhalingsbijeenkomst Eerste Hulp aan Kinderen bijgewoond en een babytraining en/of een bso-training.

Vooruitkijken

Ook in 2021 gaan wij verder met de kwaliteitsverbetering en deskundigheidsbevordering. Zo staan er voor de gastouders weer verschillende bijeenkomsten gepland: de meldcode kindermishandeling, en spraak- en taal ontwikkeling van kinderen. Daarnaast worden er intervisiebijeenkomsten georganiseerd waar de gastouders in kleine groepjes met elkaar ervaringen kunnen uitwisselen over de verschillende opvoedingsdoelen. Tevens gaan de medewerkers naar een bijeenkomst over Kwaliteitsgericht werken binnen de gastouderopvang.

Logo SKDH diapositief

© SKDH 2021   |   ✆ 0223 - 614 202   |    info@skdh.nl