Betrokken medewerkers

Bij SKDH blijven we groeien en ontwikkelen. De nieuw geopende locaties, de eisen die de Wet IKK stelt en de krapte op de arbeidsmarkt maken dat we ook in 2020 continu hebben geïnvesteerd in het werven van medewerkers. Scholing en trainingen waren klassikaal wanneer het kon, online in de periodes dat dit niet mogelijk was. Het belang van kinderopvang is in het coronajaar 2020 nog eens dubbel en dwars bewezen. Ook bij SKDH was het bieden van noodopvang alleen mogelijk dankzij de fantastische inzet, flexibiliteit en betrokkenheid van al onze medewerkers.

BoekStart gecertificeerden november 2020

Scholing

Waar klassikaal bijeenkomen niet kon vanwege de coronamaatregelen, is zoveel mogelijk overgestapt op online scholing. Vanaf het derde kwartaal konden praktijk- en klassikale lessen gelukkig gestart of hervat worden zoals voor de EHBO-BHV certificaten bijvoorbeeld. Maar ook de opleiding tot Boekstart-coördinator en herhalingscursussen daarvoor, de Startblokken-training en de scholing observeren en registreren voor het VE-programma Uk & Puk.

Daarnaast zijn 20 medewerkers in 2020 gestart met de IKK-opleiding Pikler(c) ‘De ongekende mogelijkheden van een nuljarige. Het begeleiden van de competente baby’.  Die bijeenkomsten waren klassikaal en zodra het mogelijk was is ook de praktijkbegeleiding weer opgepakt.

Werving

De 58 externe vacatures die wij in 2020 hadden – waarvan het merendeel voor de functie van pedagogisch medewerker – zijn allemaal goed ingevuld. Het aantal FTE is ten opzichte van 2019 licht gedaald, van 178,16 FTE naar 176,92 FTE.

Interne BBL-opleidingen

​Al in 2018 besloot SKDH om zelf medewerkers zowel intern als extern op te leiden naar een MBO niveau 3 of 4 diploma. Beide in de vorm van een BBL-traject voor de duur van een jaar tot een jaar en twee maanden. Op de vacature voor de BBL-4 opleiding die in november 2020 werd uitgezet volgden ook weer veel reacties. Bijna 60 belangstellenden meldden zich aan. Eind januari 2021 is een groep van 16 deelnemers gestart die toewerken naar diplomering in maart 2022.

Voor de BBL-3 opleiding werken we samen met Variva Edu Academy. Onderwijsgroep Noordwest-Holland – waartoe ROC Kop van Noord-Holland behoort – verzorgt de BBL-4 opleiding.

Slagen in coronatijd

Alle 25 deelnemers die in 2019 hun BBL-3 of BBL-4 opleiding startten zijn geslaagd. Het was wel even schakelen toen corona en overheidsmaatregelen zich in maart aandienden. Van alle aandacht met en voor elkaar in klassikale lessen en van praktijkopdrachten op locatie, moest worden overgeschakeld naar online contact en break-out rooms. Extra knap dus dat al deze collega’s het in zulke omstandigheden voor elkaar gebokst hebben!

Diploma-uitreiking op anderhalve meter afstand

De eerste groep van acht studenten had een verwante vooropleiding en slaagde in juni voor het diploma gespecialiseerd pedagogisch medewerker. De zes met een niet-verwante vooropleiding, die na een selectieronde, capaciteitentest en een snuffeldag op het KDV/BSO startten met de interne opleiding, namen eind oktober hun BBL-4 diploma in ontvangst. Net als zij waren ook de 11 deelnemers aan de BBL-3 opleiding nog hard aan de slag tijdens de zomerperiode met (praktijk)opdrachten en het EHBO-diploma, gevolgd door ‘het mondeling’ (CGI-gesprek) en afgesloten met de diploma-uitreiking in september.

Logo SKDH diapositief

© SKDH 2021   |   ✆ 0223 - 614 202   |    info@skdh.nl