Noodopvang

Het jaar 2020 gaat de boeken in als het jaar waarin het kabinet tweemaal een lockdown afkondigde. Om het coronavirus te bedwingen ging de samenleving medio maart voor de eerste keer en half december nogmaals ‘op slot’. Voor onze ouders/verzorgers, de kinderen en onze medewerkers betekende dit naast strenge hygiënemaatregelen, RIVM-richtlijnen en aangescherpte protocollen bovenal: geen tot beperkte toegang tot de kinderopvang en op een andere manier contact moeten onderhouden.

Eerste sluiting

Noodopvang kon worden aangevraagd voor de kinderen van ouders/verzorgers die werkzaam zijn in cruciale beroepen en was er ook voor kinderen met een SMI-indicatie. Er waren ook kinderen bij die niet eerder bij ons kwamen maar van wie de ouder(s)/verzorger(s) bijvoorbeeld werken in de zorg, voedselvoorziening of een andere vitale sector.

Tijdens de eerste lockdown hebben wij zo’n 370 kinderen van 0 t/m 12 jaar opgevangen. Het aanvankelijke aantal van acht noodopvanglocaties is later uitgebreid. Waar mogelijk, zijn pedagogisch medewerkers ingezet die de kinderen kennen van hun eigen locatie. Zo werd de opvanglocatie toch zo vertrouwd mogelijk. Bij de gastouders zijn in die periode gemiddeld 100 kinderen opgevangen.

De marine brengt stapelbedden voor 24/7 noodopvang

24-uurs opvang

De Keet – de Appelgaard in Nieuwe Niedorp, ons kindcentrum aan de Bankastraat in Den Helder en onze incompany opvang Villa Willemina in Purmerend kregen extra slaapgelegenheid voor 24-uurs noodopvang. Heel blij zijn we met de helpende hand van de marine. Deze leende ons stapelbedden en bezorgde die op locatie. Een klein ouders/verzorgers heeft tussen maart en juli 2020 daadwerkelijk gebruik gemaakt van de 24-uurs opvang.

Contact houden met de thuisblijvers

Onze pedagogisch medewerkers hielden regelmatig contact met ‘hun’ kinderen die nu niet naar de opvang konden. Een berichtje via de ouderapp of per e-mail, telefonisch contact of beeldbellen; een kaart of doe-boek in de bus en ‘we-missen-jullie-posts’ op sociale media.

We hebben het filmpje wel tien keer moeten afspelen!” – Ouder De Keet -’t Veld in reactie op het filmpje van ‘dansjuf’ Saskia

Op allerlei manieren is contact gehouden en zijn activiteiten voor thuis bedacht en gedeeld, ook via de website. We hebben gemerkt dat dit erg werd gewaardeerd.

 

Aanvullend programma voorschoolse educatie 

Ruim 50 peuters die hiervoor in aanmerking kwamen, volgden het aanvullende programma voor Voorschoolse Educatie (VE). Dit inhaal- en ondersteuningsprogramma werd vanuit de overheid gefinancierd.

Steuntje in de rug

Ouders van de peuterspeel- en leergroepen konden hun kind hiervoor aanmelden. In de eerste en de laatste week van de zomervakantie kregen de peuters spelenderwijs een extra steuntje in de rug ter voorbereiding op de stap naar het basisonderwijs.

 

Onze VE-gecertificeerde pedagogisch medewerkers organiseerden tal van activiteiten. Samenwerken en op je beurt wachten, creativiteit, taalgebruik, plezier en bewegen stonden centraal.

Taal, motoriek en samenwerken

De peuters op Hummeltjeshonk oefenden onder meer de fijne motoriek met een prachtig gemaakt waterarrangement; een grote plaat met verschillende buizen, bakjes en trechters. Waar loopt het water langs, en waar komt het uit als je het er boven ingiet? Bij de Wadlopers stond het boekje ‘Het wonder van de appel’ centraal en plantten de kinderen zaadjes. Zo is er op elk van de zeven aangewezen locaties een fijne en leerzame tijd van gemaakt.

Tweede sluiting

Half december werd opnieuw een lockdown aangekondigd. Dit keer kon onder voorwaarden alleen noodopvang worden geboden aan kinderen van ouders/verzorgers met een cruciaal beroep, die al opvang bij ons afnemen. Gastouders konden onder diezelfde voorwaarden doorgaan met de opvang. Opnieuw: zo veel mogelijk thuisblijven en zelf de opvang verzorgen tenzij het echt niet anders kan; dat viel iedereen zwaar. Tot het moment dat ook de buitenschoolse opvang op 19 april 2021 weer regulier open mocht, zijn bijna 700 kinderen aangemeld voor onze noodopvang.

Logo SKDH diapositief

© SKDH 2021   |   ✆ 0223 - 614 202   |    info@skdh.nl