Verzekerd van kwalitatief goede zorg

Bij SKDH kunnen ouders/verzorgers rekenen op kwalitatief goede zorg. Niet voor niets dragen wij sinds 2016 het kwaliteitscertificaat ISO 9001:2015. Onze betrokken en goed geschoolde pedagogisch medewerkers worden doorlopend getraind volgens de jaarplanning scholing en de procedure pedagogische deskundigheidsbevordering.

kinderen proeven of iets smaakt

Feedback van ouders/verzorgers, van onze kritische partners zoals de GGD en onze periodieke audits op locatie houden ons scherp. Zo kunnen wij onze processen en werkwijze voortdurend verbeteren. Het welzijn, de groei en ontwikkeling van de kinderen staan hierbij altijd voorop.

Klanttevredenheidsonderzoek

Elk jaar laten wij een tevredenheidsonderzoek uitvoeren door het onderzoeksbureau KlantOK. Elke opvangvorm is eens in de drie jaar aan de beurt, in 2020 waren dit de kinderdagverblijven. Onze ouders/verzorgers gaven ons gemiddeld een 8,1. Dit cijfer is exact gelijk aan de landelijke benchmark.

Lloyd’s Register ISO-certificering

SKDH kiest ervoor om het kwaliteitsmanagement-systeem aantoonbaar te borgen door te voldoen aan de ISO 9001:2015 eisen. In juli 2019 heeft de certificerende instantie Lloyd’s Register de driejaarlijkse her-certificering audit uitgevoerd. Zij hebben vastgesteld dat er goede vooruitgang is geboekt en het ISO-certificaat is verlengd tot 30 oktober 2022.

Aan de hand van de Plan-Do-Check-Act-cyclus (PDCA-cyclus) werkt SKDH continu aan het verbeteren van de interne organisatie. In 2020 bracht Lloyd’s ons een tussentijds bezoek en stelde vast dat de kwaliteit bij SKDH blijvend verbeterd is. In 2020 is onder meer gewerkt aan het monitoren van de temperatuur en de luchtkwaliteit op de locaties. Thermometers hangen nu in alle slaapkamers en ook zijn CO-2 meters aangebracht. De luchtkwaliteit kunnen we zo beter in de gaten houden en gericht actie ondernemen als dat nodig blijkt. Daarnaast is het opstellen van de jaarplannen en het uitvoeren van de kwartaalevaluaties nog beter vastgelegd in procedures.

Kinderopvang is een vak

Kinderopvang is een vak. Dit is een van de vier thema’s uit de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (Wet IKK – 2018) die beoogt de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang te verbeteren. Vanuit deze regelgeving zijn kinderopvangorganisaties sinds 2019 verplicht een pedagogisch beleidsmedewerker/-coach in te zetten, voor continue deskundigheidsbevordering van de pedagogisch medewerkers. In 2020 heeft het team pedagogiek online sessies georganiseerd, in de maanden dat fysiek contact niet mogelijk was.

De pedagogisch coach is de spil tussen het pedagogisch beleid en de uitvoering hiervan in de praktijk. Vanuit hun ondersteunende rol bezoeken de coaches de pedagogisch medewerkers tijdens het werk en geven feedback op het pedagogisch handelen. In hun eigen portfolio houden de pedagogisch medewerkers hun ontwikkeling bij.

Team pedagogiek SKDH 2020

Online intervisie en masterclass

Tijdens de lockdowns was locatiebezoek niet mogelijk en is het team tijdelijk overgestapt op online coaching. Pedagogisch medewerkers konden deelnemen aan een online intervisieprogramma.

Even een shout-out naar onze pedagogisch coaches. Zij hebben voor de flexmedewerkers voor een tweede keer diverse online trainingen/intervisies opgezet. Dit voor onze kennis en inbreng maar wat ik vooral voel, het gewaardeerd worden als flexmedewerker. Ik zit klaar voor nummer twee deze week en vind het echt heel leuk en top geregeld.” | Suzanne Angevare, pedagogisch medewerker

Er kwamen acht verschillende onderwerpen aan bod: omgaan met verzet op de BSO, lastig oudergesprek, hoe begeleid je creativiteit bij kinderen, het middageten als activiteit, de onmisbare flexmedewerker, reageren op huilen, hoe komt kinderparticipatie tot zijn recht en respectvolle verzorging. Ook zijn er werkopdrachten uitgezet over specifiek beleid, zoals bijvoorbeeld het voeding- en traktatiebeleid, waarbij het team pedagogiek een online masterclass verzorgde.

Vandaag Masterclass Voedingsbeleid gedaan. Was goed; niet belerend maar gewoon een goed gesprek met z’n allen over wat we belangrijk vinden voor de kinderen en hoe we dat vorm willen geven. Top gedaan Jody en Sara.” | Febe Maasland – De Jong, pedagogisch medewerker kinderdagverblijf de Duinstruiners

 

Logo SKDH diapositief

© SKDH 2021   |   ✆ 0223 - 614 202   |    info@skdh.nl